solutions-toitures
Hoe moet men Thermosulit plaatsen ?

Plafondisolatie met Thermosulit 10.2

• Thermosulit onmiddelijk onder de balken nieten
• Als het plafond glad is moet u eerst een latwerkLatten plaatsen zodat het als basis kan dienen om er iets op te bevestigen. van minimum 1 cm dikte voorzien
• Voegen van 75 mm breed maken met de aluminiumtape
• Doorlopend en gesloten isoleren
• Latten met een sectie van minimum 10 mm bevestigen en vervolgens, de lambrisering Wand- of plafondbetimmering. of de gipsplaat aanbrengen